Een jaarrekening is de financiële neerslag van uw onderneming en bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening, eventueel met toelichting. Op basis van de cijfers in de jaarrekening kunt u verantwoorde beslissingen nemen over de toekomst van de onderneming. Daarnaast moet u steeds vaker aan derden een jaarrekening kunnen overleggen. Bijvoorbeeld aan de bank wanneer u een krediet wilt aanvragen, aan een nieuwe leverancier of aan de fiscus.

Onze werkzaamheden

Samenstellen van de jaarrekening
Opstellen / deponeren van publicatiebalans KvK
Prognoses en begrotingen
Het opstellen notulen van Algemene vergadering Aandeelhouders