Salaris administratie

Salaris administratie

Salarisadministratie is zoveel meer dan alleen het correct en tijdig verwerken en uitbetalen van de salarissen aan alle medewerkers van de organisatie. Naast de verwerking van mutaties, declaraties en vergoedingen is het van belang dat de juiste informatie wordt aangeleverd en heffingen worden afgedragen aan de Belastingdienst. Dat geldt meestal ook voor pensioen en eventuele andere particuliere verzekeringen.

Onze werkzaamheden

Loonstroken
Jaaropgaven
Arbeidsovereenkomsten
Loonstaten en journaalposten